محمدرضا تازه رو موفق به کسب مقام نائب قهرمانی پانزدهمين دوره مسابقات قهرمانی قویترین مردان ایران شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ در این مسابقات که در شهرستان پهره و در دانشگاه ولایت در حال انجام بودند، محمدرضا تازه رو از شهر پهره موفق به ثبت رکورد ۵۴۰ کیلو اسکات تعادلی به مسافت ده متر رکورد جهان را نیز زد. البته این موفقیت می تواند تلنگر و تذکری برای نامهربانی های روا شده بر استعدادهای ناب ورزشی بلوچستان باشد که از کمترین سرانه و شاخص های امکانات ورزشی برخوردار میباشند.