صفحه اینستاگرامی mohammad.ebrahim.roudini با انتشار تصویری از یک کلاه خاص توضیحاتی را در رابطه با این صنایع دستی بلوچی ارائه کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ محمد ابراهیم رودینی با انتشار پستی نوشته است: در بلوچستان ایام قدیم این کلاه نماد و سمبل و وجه تمایز بزرگان منطقه با افراد عادی بوده است و این کلاه که با نام کلاه بره ای در بلوچستان شناخته و همچنان بصورت محدود توسط برخی از بزرگان و متنفذین استفاده می شود.