موسی رحمانی " moo3a_rahmani " عکاس طبیعتگرد با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرامش از پاکسازی ساحل لیردف از سوی مردم بلوچ خبر داد.