صحفه اینستاگرام " baloch_izmger" ویدیویی زیبا از یکی از سبک‌های موسیقی بلوچستان منتشر کرد.