مگری په منارا ( ترانه زیبا و شنیدنی مهدی سامی است که با آهنگسازی و بنجوی نعیم علی و ترانه سرایی امین آرمان آماده شده است . کاور این اثر خوب را عکاسی نگاه به عهده داشته است.