مرز رسمی ریمدان به عنوان یکی از گذرگاه های رسمی ایران که پایدارترین مبادی ورودی و خروجی کالا به بیش از ۳۷ درصد جمعیت جهان است بعلت نداشتن راه مناسب حال و روز خوشی ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میار جل؛ مرز بین المللی ریمدان در شهرستان دشتیاری در نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان و ۷۰ کیلومتری بندر تجاری گوادر قرار گرفته است و این نقطه مسیری امن و راه دسترسی ایران به جمعیت ۳۷ درصدی جهان (پاکستان،چین ،هند) است و تنها ۶۰۰ کیلومتر با کلان شهر تجاری اقتصادی پاکستان (بندرکراچی) فاصله دارد.

راه مناسب و جاده دسترسی یکی از زیرساخت های مهم این مرز است که متاسفانه با راه اندازی پایانه مرزی  جاده بطول ۵۴ کیلومتر آن فاقد زیرساخت های لازم بوده که گاهاً تصادفات مرگباری در مسیر رخ می دهد.

تردد روزانه بیش ۲۰۰ کامیون در این مسیر و عرض کم جاده نگرانی های را برای کامیونداران و تجاری که در مرز و پایانه فعالیت می کنند بوجود آورده که از نظر می گذرد.

 

 

منصور کریمدادی