با این شیوه اگر این استان به ده استان هم با هر نام و نشانی تقسیم گردد هرگز به توسعه واقعی نخواهد رسید فقط جدایی و تفرقه بین سیستانی ها و بلوچ هایی که از یک ریشه و فرزند اباواجداد مشترک هستند و هویت مشترک دارند که نه تنها هویت انها نابود بلکه سوتفاهمات بیشتر و کینه ها افزون می گردد

پایگاه اطلاع رسانی میارجل: با جدی تر شدن طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان، نوع واکنش‌های فعالین و نخبگان بلوچستان درباره این طرح قابل توجه بوده است. پایگاه اطلاع رسانی میارجل در سلسله گزارش های تلاش می کند که به دلایل مخالفت و یا موافقت فعالین و چهره های سیاسی و فرهنگی بلوچ با طرح تقسیم سیستان و بلوچستان بپردازد تا در فضای تضارب اندیشه‌های درون بلوچستانی، بیشتر ابعاد این طرح برای عموم مردم آشکار شود.

عبدالسلام بزرگ زاده از فعالین برجسته فرهنگی و سیاسی بلوچ، با ارسال یادداشتی اختصاصی برای پایگاه اطلاع رسانی میارجل درباره تقسیم سیستان و بلوچستان از برخی نگرانی های خود درباره امکان تفرقه بین اقوام سیستانی و بلوچ سخن گفته و تاکید  دارد که توسعه استان با کار تخصصی و پژوهشی بیشتر و توجه به آرای مردم انجام بپذیرد.

متن یادداشت اختصاصی عبدالسلام بزرگ زاده برای پایگاه اطلاع رسانی میارجل به شرح ذیل است:

«در این شرایط که استان و کشور گرفتار هزاران مشکل معیشتی و اقتصادی، بیکاری و گرانی ،سیل مهاجرت از سیستان به استان های دیگر به دلیل کم آبی و عدم دریافت حق آبه قانونی مردم مظلوم سیستان و هزاران مشکل ناشی از تبعیض و سو مدیریت در بلوچستان و نیز سیستان می باشد و ذهنیت منفی و برخی سوتفاهمات انباشته در ذهن مردم بلوچ از برخی افراطیون محدود و مغرض سیستانی با توجه به عملکرد نادرست و بسیار افراطی آنها که متاسفانه نادرست تر از آن اندکی متعصب و جاهل قوم گرای بی منطق بلوچ نیز آنها را به کل مردم سرافراز سیستان تعمیم داده و شرایط را تنش زا و حساس کردند کسی نیست از این برخی نماینده ها ضد وحدت و دشمن توسعه واقعی استان بپرسد آیا وظیفه ای مهم تر و معقول و منطقی تر که همانا حل مشکلات یادشده در سیستان و بلوچستان است ندارند یا از حل آن ناتوان هستند و به دنبال تنش و موج سواری احساسی هستند تا منافع شخصی خود را دیوانه وار تثبیت کنند حتی به قیمت فدا نمودن منافع ملی و نظام و هر از گاهی بر طبل تفرقه به بهانه توسعه می نوازند مگر خودشان نمی دانند که تا آنها با این تفکرات ضد انسانی و غیر مدنی هستند و نگاه تبعیض آمیز و امنیتی با مرزبندی خودی و نخودی،بلوچ و سیستانی،در درون سیستان بنجاری و زهکی ،در بلوچستان سربازی و بمپوری و اندیشه های تنیده در طایفه و زهی و زاده که بوی از مدنیت و جامعه مدنی و احترام به عموم مردم و نظرات آنها و کار کارشناسی و تخصصی با پژوهش و تحقیق میدانی با اهمیت دادن به نظر سنجی نبرده اند با این شیوه اگر این استان به ده استان هم با هر نام و نشانی تقسیم گردد هرگز به توسعه واقعی نخواهد رسید فقط جدایی و تفرقه بین سیستانی ها و بلوچ هایی که از یک ریشه و فرزند اباواجداد مشترک هستند و هویت مشترک دارند که نه تنها هویت انها نابود بلکه سوتفاهمات بیشتر و کینه ها افزون می گردد گاهی شک می کنم که این حضرات علاقه مند به تفرقه و جدایی و تقسیم استان یا جاسوسان نفوذی دشمنان ایران اند یا مامور و معذور برخی مرکز نشینان علاقه مند به تفرقه بیانداز و حکومت کن آنچه مسلم است دلسوز سیستانی و بلوچ نیستند زیرا اگر بودند در این سال های متمادی که صاحب منصب و مقام بودند می بایست سیستان آباد میشد تا مردم سیستان نیاز به مهاجرت به سایر استان ها نداشتند و بلوچستان با این همه منابع فقیر و مظلوم نبود

 البته با یک کار تخصصی و پژوهش مبتنی بر نظر کارشناسان و نظرسنجی و رای همه مردم استان که زمان بر هست تا براساس نتایج آن در آیندۂ دورتر کارشناسانه توسط افراد دلسوز تصمیم گیری شود برای توسعه استان با مشارکت مردم بومی آن یک ضرورت است اما موج سواران و حضرات مامور و معذور دوست دارند در همین زمان و با ایجاد تنش و التهاب در جامعه باید نوکری خود را به اربابان خویش ثابت کنند.»

*لازم به ذکر است که انتشار یادداشت ها در پایگاه میارجل به منزله تایید آن نیست و این پایگاه خبری تلاش می‌کند که در موضوع تقسیم استان، گفتگوهای بلوچی- بلوچی شکل گرفته تا ابعاد این طرح برای افکار عمومی مردم بلوچستان بیشتر تبیین شده و زمینه ای برای ایجاد اجماع و تصمیم واحد نخبگان و فعالین بلوچ فرآهم شود.