استان های همجوار سیستان و بلوچستان که تقسیم استان در آن ها صورت گرفته است به عنوان نسخه ی موفق همواره مطرح می شوند اما در کنار آن شاهد نسخه ای ناموفق چون الصاق برخی مناطق بلوچستان به کرمان بودیم که هیچ وقت برایشان توسعه را فراهم نکرد

پایگاه اطلاع رسانی میارجل: با جدی تر شدن طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان، نوع واکنش‌های فعالین و نخبگان بلوچستان درباره این طرح قابل توجه بوده است.
پایگاه اطلاع رسانی میارجل در سلسله گزارش های تلاش می کند که به دلایل مخالفت و یا موافقت فعالین و چهره های سیاسی و فرهنگی بلوچ با طرح تقسیم سیستان و بلوچستان بپردازد تا در فضای تضارب اندیشه‌های درون بلوچستانی، بیشتر ابعاد این طرح برای عموم مردم آشکار شود.


سعیده خاشی از فعالین سیاسی زن بلوچ طی یادداشتی به موضوع طرح تقسیم استان پرداخته و در این میان پیشنهاد برگزاری میزگرد های تخصصی و گفتگوی موافقین و مخالفین طرح تقسیم استان در فضایی روشن و منطقی، را مطرح کرده و تاکید می کند که از دودستگی میان مردم باید پرهیز شود.


متن کامل یادداشت این فعال سیاسی زن بلوچ به شرح ذیل است:
« طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان بارها و بارها مطرح می شود ؛اما هیچگاه شاهد ارایه طرحی حقیقی و مستند و مبتنی بر پژوهش نبوده ایم. استان های همجوار سیستان و بلوچستان که تقسیم استان در آن ها صورت گرفته است به عنوان نسخه ی موفق همواره مطرح می شوند اما در کنار آن شاهد نسخه ای ناموفق چون الصاق برخی مناطق بلوچستان به کرمان بودیم که هیچ وقت برایشان توسعه را فراهم نکرد و حتی شاهد توسعه نیافتگی و فقری گسترده در این منطقه هستیم. مدیریت نه چندان مطلوب منابع انسانی و مالی در طی این سالها در سیستان و بلوچستان بیش از آن که به دلیل وسعت و گستردگی آن باشد بدلیل بی برنامگی و حاکمیت نگاه های امنیتی به استان بوده که هر چند در دولت تدبیر و امید استانداران تلاش زیادی برای زدودن این نگاه در استان کرده اند اما همواره از نگاه های رادیکالی که در صدد تحریک مردم هستند رنج می بریم. بهترین پیشنهاد به نظرم برگزاری میزگرد های تخصصی و گفتگوی موافقین و مخالفین طرح تقسیم استان در فضایی روشن و منطقی است ؛یعنی موافقان بیایند یک طرح مستند و برآمده از پژوهش را مطرح کنند و مستدل از آن دفاع کنند‌. تقسیم استان و موضوعات این چنینی تبدیل به مفاهیمی شده اند که برای تحریک و چنددستگی جامعه استفاده می شوند.برای نمونه جنجال های اخیر را تورقی بزنیم بعد از مطرح شدن این موضوع توسط یکی از نمایندگان مجلس؛بیشتر به تنش در جامعه دامن زده شد و در پی آن موضوعات مختلفی مطرح شد و شاهد تلاش عده ای برای ایجاد دو دستگی شدیم اما خوشبختانه مردم بسیار فهیمند و در برابر این گونه موضوعات واکنشی منطقی نشان می دهند .سیستان و بلوچستان بیش ازهر زمان دیگری به اجرای برنامه و سیاست هایی نیاز دارد که به توسعه ی پایدار این سرزمین بینجامد.»


*لازم به ذکر است که انتشار یادداشت ها در پایگاه میارجل به منزله تایید آن نیست و این پایگاه خبری تلاش می‌کند که در موضوع تقسیم استان، گفتگوهای بلوچی- بلوچی شکل گرفته تا ابعاد این طرح برای افکار عمومی مردم بلوچستان بیشتر تبیین شده و زمینه ای برای ایجاد اجماع و تصمیم واحد نخبگان و فعالین بلوچ فرآهم شود.