در روایتی ویدئویی پای صحبت‌های لال بخش جت استاد دونلی والا جنوب بلوچستان نشستیم تا از فراز و فرودهای زندگی حرفه‌ای اش بشنویم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل: لال بخش جت معروف به لاغر دونلی سرا از شهرستان دشتیاری روستای کرمبل یکی از دونلیسراهای  بلوچستان است.

لال بخش جت این هنر را از استاد خود مولابخش فراگرفته است. زمانی که لال بخش نوجوان بوده از مولا بخش جت این هنر را یاده گرفته و بالای ۳۰ سال است که دونلی می سراید.

می‌گوید: زمانی که چوپان بودم همیشه استاد مولا بخش را میدیدم و عشقی که در جوانی داشتم برای ارسال پیام هایم به معشوقم را با دونلی انجام میدادم‌ و برای دل خودم این ساز را میزدم و آرام می‌گرفتم.

دونلی یا دونی یکی از سازهای محلی بلوچستان و از خانوادهٔ نی است. این ساز شامل دو نی است که نوازنده هنگام نواختن هر دو نی را در دهان خود قرار داده و نی مونث را اندکی پایینتر از نی مذکر قرار می‌دهد. تنها شش سوراخ نی مذکر از محل دمیدن مورد استفاده قرار می‌گیرند. نی مونث وظیفه واخوان را به عهده دارد. سه سوراخ صوتی آن از محل دمیدن ساز گاهی نواخته می‌شوند.

این ساز را معمولاً در ذکرهای گواتی، انواع مقام‌های زهیروک و لیکو و ترانه‌های سَوت به کار می‌برند. دونلی گاهی به صورت تک‌نوازی و گاهی با همراهی یک تمبورک و یک دهلک نواخته می‌شود.

دونلی که به نام‌های «دونِی»، «دونای» و «دونَل» نیز شناخته می‌شود، از اختصاصی‌ترین سازهای موسیقی نواحی بلوچستان است. مشهورترین نوازندۀ این ساز در ایران استاد شیرمحمد اسپندار است.

 

محمد ندیم بادغن