فلک کاری متفاوت از یحیی سرخوش است که با ترانه سازی خود او و میکس و مستر سجاد بادپا و همچنین تنظیم محمد دهقان آماده شده است . بنجوی این اثر با هنرنمایی نسیم علی و ضبط آن در استدیو دهقان انجام شده است . یحیی سرخوش از خوانندگان خوبی بلوچ است که در مناطق سرحد بلوچستان در خاش و زاهدان طرفداران بیشماری دارد .